Ny bok i salg

som tar opp livsviktige spørsmål.


Før Guds sønn skapte denne verden i kraft av sin Far, Faderen selv, var synden allerede et faktum i universet. Dette problemet var grunnlaget  for en redningsplan for å få kontroll over syndens raske utbredelse. Faderen gav sin sønn til denne oppgaven, og sønnen gav seg selv til denne oppgaven og er derfor både vår skaper og Gud. Han er derfor Det Guds Lam  som den gamle pakts ofringer pekte frem til, som Messias, Jesus Kristus. Skaperen selv tok straffen for menneskenes synd og gjorde soning, det vil si gjenopprettet muligheten for mennesker til å bli rettferdiggjort i kraft av det offer som ble gitt på Golgata. 

Jesu Kristi Åpenbaring, som vi kjenner som Johannes åpenbaring, Bibelens siste bok, er Jesus sin egen utleggelse av siste del av denne frelsesplanen som er illustrert i det som vi kaller Helligdomstjenesten. Moses fikk et oppdrag etter utgangen av Egypt, å bygge en Helligdom, en miniatyr av en helligdom som ble vist ham i himmelen hvor jesus selv er vår yppersteprest og forsoner etter oppstandelsen og sin himmelfart. Jesu gjenkomst vil markere slutten på den store forsoninggen som forklares i boken, samtidig som det er begynnelsen på dommen over synden i de 1000 år.

Bibelen begynner med at mennesket er skapt etter Guds lignelse, og hva innebærer det?  Kan kjærlighetens  Gud og Den Hellige Ånd kommunisere med mennesket gjennom vårt sinn, i så fall, kan andre (okulte) åndsmakter gjøre det samme?  hva har det å si for sinnets helse og med vår livskvalitet å gjøre. Kan vi påvirke, eller velge vår vei eller livskvalitet? Skaperen ønsker å gjenopprette mennesket etter den hensikt han hadde med å skape. Så kommer spørsmålet! Ønsker vi å bli gjenopprettet etter Guds bilde/lignelse, til frelse? 

Boken er lettlest med stor skrift, men det er ikke en bok man bare leser gjennom.


Johannes Åpenbaring
En spennende reise gjennom Bibelen